ویترین

من در تاریخ 6/آذر/89 عادلانه اراک را راه اندازی کردم (که بعدا تجمیع شد). در جریان کار روی عادلانه در تاریخ 20 آذر 89 فهمیدم سایت قدیمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی هک شده است. آقای مصطفوی (رییس وقت کانون) حل این مشکل و یکی دو مورد دیگر را به “گروه کارشناسان رسمی کامپیوتر” کانون محول کرده بودند. من در اولین جلسه ای که تشکیل شده بود حضور نداشتم. ما چند جلسه داشتیم و کارهایی انجام شد که در اینجا گزارش شده است. عمده سهم من در فعالیتهایی که گروه انجام داد، راه اندازی و مدیریت سایت و سیستم پیامک اینترنتی بود.

برای ایجاد سایت جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، همکاران عضو گروه، نمونه کار خواستند که باعث شد پس از مدتی (در با اینترنت) ویترین را منتشر کنم…