گزارش مختصری درباره سیستم کنترل تردد هانیول

امروز گزارش مختصری درباره سیستم کنترل تردد هانیول به رییس اداره استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی ارائه دادم.

کار بسیار بزرگی با کمک همکاران انجام دادیم و گزارش 9 صفحه ای نسبتا خوبی بهمراه ضمایم مربوطه ارائه شد.

در تصویر زیر بخش کوچکی از گزارش قابل مشاهده است:

پی نوشت

2 دیدگاه در “گزارش مختصری درباره سیستم کنترل تردد هانیول

دیدگاه ها بسته شده است.