قابلیت استناد مدارک الکترونیکی

چندی پیش به جناب آقای دکتر سلطانی که وکیل و استاد دانشگاه شهید بهشتی هم هست پیشنهاد دادم که سمیناری تحت عنوان فوق در آنجا ارائه دهم. ایشان استقبال کرد و قرار شد زمانی برای ارائه تنظیم و بعدا انشاءالله ارائه شود. عناوین مطالبی که در نظر دارم عنوان کنم اینهاست. امیدوارم سمینار خوبی از آب در بیاد

۱- تعاریف : واقعه – لاگ – باگ – داده – اطلاعات – رمزنگاری و …
۲- مبانی امنیت در سیستمهای کامپیوتری : اصول امنیت – انواع تهدیدات و …
۳- نمونه هایی از لاگ سیستمها: ناول – ویندوز – تراکنشهای بانکی و …
۴- شرایط لازم برای قابلیت استناد مدارک در محاکم
۵- وضعیت حقوقی استناد به مدارک الکترونیک در کشور ایران و سایر کشورها
۶- فرق امضای الکترونیکی عادی و مطمئن و ارزش اثباتی هریک از آنها
۷- مشکلات و راهکارها

۸- پرسش و پاسخ