برگزاری سمینار امنیت اطلاعات و مدیریت استفاده از اینترنت

یکی از مواردی که در بدو شروع کارم در گاز قم، مورد توجهم قرار گرفت، وضعیت استفاده از اینترنت بود. در اون مقطع برای اتصال به اینترنت در بخشهای مختلف، از خطوط مجزای ADSL استفاده میشد. در وهله اول تلاش کردم که با استفاده از روشهای virtual از قبیل VDI و 2X امکان دسترسی به اینترنت را از طریق بستر شبکه داخلی موجود فراهم کنم که بدلیل محدودیتهای مقرراتی میسر نشد. خبر زیر در راستای همین موارد بود.

vdi-sem

همینجا لازم میدانم از همکاری آقای مهندس هاکوپیان و خانم مهندس محبی از شرکت پویه گام در  ارائه سمینار فوق تقدیر نمایم. البته نهایتا پروژه ای جهت  برپایی یک شبکه مجزا برای استفاده از اینترنت تعریف و اجرا کردیم.

متن خبر
InfSec

سمینار امنیت اطلاعات و مدیریت استفاده از اینترنت (ارائه راهکارهای امنیتی) با همکاری شرکت پویه گام در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.

در این سمینار که با حضور برخی کارشناسان و مسئولین ارائه شد، مطالبی پیرامون مشکلات امنیتی در شبکه‌های متصل به اینترنت و راهکارهای رفع مشکل از قبیل جداسازی فیزیکی، بستن پورتها، انجام فعالیتهای لازم جهت اخذ گواهینامه ISMS ، راه‌اندازی مراکز SOC و NOC ، استفاده از VDI و … مطرح گردید.

همچنین در خصوص طراحی شبکه مجزا جهت اتصال به اینترنت با هدف مدیریت استفاده بهینه از پهنای باند و ترافیک مطالبی مطرح گردید.

برگزاری چنین سمینارها و جلسات آموزشی و ارائه مطالبی که بیانگر راهکارهای موجود و آخرین وضعیت تکنولوژی میباشد، با هدف افزایش کارآیی و امنیت شبکه‌ها؛ در دستور کار امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت قرار دارد.