خبر ارائه مقاله در اصفهان

در پست قبل، متن کامل مقاله ارائه شده را آوردم. خبر ارائه مقاله فوق در سایت پیک ایران به صورت زیر درج شده بود. تصویر زیر متن چاپی خبر است! برای مشاهده تصویر کامل، روی آن کلیک کنید: