راه اندازی سیستم جدید ثبت رقم کنتور در شرکت گاز استان قم

قبل از ورود من به واحد فناوری اطلاعات گاز قم، همکاران با درخواست معاونت وقت بهره برداری (آقای نصیری) و مسئولیت معاونت وقت مالی پشتیبانی (آقای مهندس کاظمی) پروژه ای را برای تغییر سیستم ثبت رقم کنتور مشترکین در مواقع “نبود” آغاز کرده بودند. با تشکیل 8 جلسه نسبتا فشرده و پیگیری لازم، پروژه را به سرانجام رساندیم و پس  از اجرای آزمایشی؛ عملیاتی کردیم. قرار شد متن خبر مربوطه  را واحد فناوری اطلاعات تهیه کرده و در اختیار واحد روابط عمومی جهت اطلاع رسانی قرار دهد:

qpgc-smscenter

شرکت گاز استان قم در راستای تکریم ارباب رجوع و بروز نمودن سیستمهای خدماتی خود، نسبت به راه اندازی “سیستم تلفن گویا و سیستم پیامک ثبت رقم کنتور” اقدام نموده و سیستم جدید را از تاریخ ۳۱/اردیبهشت/۹۳ عملیاتی نموده است. در صورتی که موقع مراجعه کنتورخوان، مشترکی حضور نداشته باشد؛ برگه راهنمایی در محل مشترک قرار داده می شود که در آن، چگونگی اعلام رقم کنتور در این سیستم تشریح شده است. مشترکین محترم در سطح استان قم میتوانند به یکی از روشهای زیر اقدام نمایند:

۱- تماس با شماره تلفن ۳۶۱۲۱۴۴۴ و ثبت شماره اشتراک و رقم کنتور توسط کلیدهای شماره گیر تلفن (با توجه به راهنمایی منشی تلفنی)

۲- ارسال اطلاعات توسط پیامک به شماره ۳۰۰۰۳۶۱۲۱۱ به ترتیب زیر:

cntr-reg-sms

شایان ذکر است، شرکت گاز استان قم تا کنون جهت ثبت رقم کنتور، در مواقع عدم حضور مشترکین؛ از سیستم ضبط مکالمه استفاده می نموده است.