مسئولیت كامپيوتر و اطلاع رساني كانون كارشناسان رسمي

مدتیست مسئولیتم بیشتر شده…

متن حکم:

به نام خدا

همکار گرامی جناب آقای مهندس عباس خسروبیگی
با سلام
احتراما بر اساس بند 3 مصوبه مورخ 3/11/90 هیات مدیره به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون انتخاب می شوید. امید است با تلاش و پشتکار همیشگی این کانون را از تخصص و تعهد خود همچنان بهره مند نمایید.

با آرزوی موفقیت
محمد مصطفوی
رییس هیات مدیره کانون

تصویر حکم:

مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون

پی نوشت:

گزارش پس از استعفا

مسئولیت اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی