مسئولیت کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی

مدتیست مسئولیتم بیشتر شده…

مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون

۳ نظر درباره “مسئولیت کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی” داده شده است.

  1. برگ سبز » بایگانی وبلاگ » آمار بازدید ۲ – سال 90 (کانون کارشناسان) گفته :

    […] تماس « مسئولیت جدید […]

  2. با اینترنت » درباره کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون گفته :

    […] کرده و متناسب با پیشرفت تکنولوژی، بروز کند. خب، نهایتا این مسئولیت به من سپرده شد. امیدوارم بتونم خوب انجام وظیفه کنم. […]

  3. با اینترنت » پول بگیر! گفته :

    […] بعد از اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری؛ مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون […]