نشست آبادان

دومین نشست روسای فناوری اطلاعات و ارتباطات  شرکت ملی پالایش و پخش در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه ۹۷ در آبادان برگزار گردید که اینجانب (به اتفاق همکارم آقای حسینی) شرکت داشتیم.

در این برنامه روسای فاوا هر یک به مدت حدود ۲۰ دقیقه مطالبی را ارائه فرمودند. عناوین مطالبی که اینجانب در ارائه خود مطرح نمودم به شرح زیر است:

الف- پروژه های انجام شده و وضعیت موجود

ب- برنامه های مدنظر و در دست اجرا

ج- مشکلات و راهکارها:
نبود نگاه درست به جایگاه فناوری اطلاعات – راهکار: برگزاری دوره های ITIL  برای مدیران ارشد شرکت
کمبود نیروی انسانی – راهکار: بررسی استانداردهای موجود برای نیروی انسانی (مثلا هر ۲۰۰ دستگاه یک نفر برای پشتیبانی و نگهداری) و اجرای آنها
تحمیل نیروهای انسانی ناکارآمد – راهکار: واگذاری پروسه جذب نیروی متخصص IT  به واحد فاوا (آزمون و مصاحبه)
عدم برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل فاوا و بقیه کاربران – راهکار: تداوم برگزاری دوره های آموزشی
ضعف چارت سازمانی واحد فاوا – راهکار: اصلاح چارت سازمانی توسط مهندسی ساختار
جایگاه نامناسب فناوری اطلاعات در چارت سازمانی شرکت – راهکار: ایجاد واحدی تحت عنوان مهندسی فاوا (مشابه مهندسی عمومی)
ابلاغ بخشنامه های امنیتی بدون فراهم کردن شرایط اجرا – راهکار: فراهم کردن شرایط اجرا  قبل از ابلاغ بخشنامه های امنیتی
مشکلات به وجود آمده با بخشنامه وزیر مبنی بر ممنوعیت خرید – راهکار: رفع ممنوعیت خرید حداقل برای شرکتهای عملیاتی
عدم وجود وحدت رویه  – راهکار: ایجاد وحدت رویه (مثلا در مورد  ISMS یا امن سازی زیرساختهای حیاتی)

نهایتا پیشنهاد شد گزارش مفصل این نشست به معاون محترم وزیر ارائه و دستور عملی نمودن پیشنهادات به مسئولین ذیربط صادر گردد.

در پایان جلسات بازدیدی از پالایشگاه آبادان و موزه های بنزین و مرکز آموزش کارآموزان داشتیم.

به همه کسانی که به آبادان سفر میکنند توصیه میشود از موزه های فوق بازدید نمایند…