راه اندازی کانال تلگرامی فاوای گاز استان قم

امروز کانال امور فاوای شرکت گاز استان قم را در تلگرام راه اندازی کردم.

tele-qpgc-ict

در این کانال اخبار و اطلاعات مربوط به امور فاوای شرکت گاز استان قم و همچنین مطالب آموزشی مربوط به کامپیوتر، اینترنت، موبایل و مخابرات منتشر خواهد شد.