بهره‌وری و مانیتورینگ آن در شرکت ملی گاز ایران

چکیده: در برنامه چهارم توسعه، افزایش  2.5 درصد از تولید ناخالص ملی  در قالب افزایش بهره‌وری برنامه‌ریزی شده است.  بر این اساس فعالیتهای زیادی در شرکت ملی گاز ایران صورت گرفته و سیستم مانیتورینگ بهره‌وری که یک سیستم مبتنی بر وب می‌باشد ایجاد و پیاده‌سازی شده و به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از بخشهای این سیستم، سیستم جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد که ماهیت اصلی آن batch  میباشد لیکن در قالب سیستم فعلی به صورت online  پیاده‌سازی شده است. در این مقاله ضمن مرور فعالیتهای انجام شده تا کنون و شناخت چرخه کار و اطلاعات و مدل بکار گرفته شده در سیستم، به بررسی وضعیت سیستم مانیتورینگ بهره‌وری پرداخته و چرایی و چگونگی پیاده‌سازی سیستمی که بیشتر ماهیت batch  دارد ولی به صورت online  اجرا گردیده مشخص میشود. در این زمینه به فاز تحلیل و طراحی سیستمها و لزوم انجام مهندسی دوباره پرداخته می‌شود. همچنین نقاط قوت و ضعف چنین سیستمهایی بررسی گردیده و پیشنهادهایی (از جمله استفاده از آژاکس) ارائه خواهد شد. ضمنا اشاره‌ای به سیستمهای مشابه دیگر که اخیرا در دنیا مبتنی بر وب پیاده‌سازی گردیده‌اند و در ایران نیز جهت پیاده‌سازی و اجرای آنها حرکتهایی آغاز گردیده و انجام شده است، خواهد شد.

ارسال: در تاریخ 12 آبان 86

ارائه: در دومین همایش گاز ایران ؛ 26 خرداد 87

متن کامل: bahrevary

یک دیدگاه در “بهره‌وری و مانیتورینگ آن در شرکت ملی گاز ایران

دیدگاه ها بسته شده است.