بهره‌وری در گاز استان مرکزی

بر اساس اعلام سایت شرکت ملی گاز ایران در تاریخ 5 اسفند 86، شرکت گاز استان مرکزی در موضوع بهره‌وری حائز رتبه اول شد و تندیس و لوح گرفت. برای نمایش تصویر در اندازه بزرگتر، روی آن کلیک کنید:

تندیس بهره وری