پروانه کارشناسی رسمی

پس از طی مراحل لازم (که شرح آن در اینجا آمده است) در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۰ موفق به اخذ پروانه کارشناسی رسمی در رشته کامپیوتر از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه شدم.