سومین کنفرانس لوله

امروز بروشور سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز به دستم رسید. این کنفرانس در روزهای 3 و 4 خرداد 1390 در مرکز همایشهای بین‌المللی رازی تهران برگزار خواهد شد. مقاله مشترک من و آقای مهندس اسکانیان در بخش پوستر پذیرفته شده. تصاویر گویاست:

در سایت کنفرانس به این آدرس، لیست مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر هست. شماره مقاله ما 1229

و نهایتا در صفحه 22 بروشور:

یکی از اشکالات همایشهایی که در ایران برگزار میشوند اینست که هر برگزارکننده‌ای برنامه خاص خودش را دارد و وحدت رویه وجود ندارد. مثلا اینها نام نویسنده دوم را ننوشته‌اند که به نظر من اشکال بزرگی است!