فیلدهای مورد نیاز سیستم ارجاع جدید (یزد)

آن سیستم قبلی ارجاع کار که کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی از مشهد خریداری کرد؛ به دلایلی که مجال ذکر آن نیست عملیاتی نشد؛ با اینکه 8 میلیون تومان هم پول پایش رفته بود!

بالاخره پس از گذشت مدت مدیدی؛ ظاهرا قرار است انشااله سیستم جدید خریداری شده از یزد راه بیفتد (با پیگیری و زحمات آقایان نخعی و عباسی)

دیروز کارشناسان رسمی رشته کامپیوتر به جلسه هیات مدیره دعوت شده بودند. رفتم. قرار شد برای جمع آوری فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز که در دیتابیس “سیستم مدیریت اطلاعات کارشناسان” موجود نیست، فرم الکترونیکی طراحی کنم تا کارشناسان اطلاعات مربوط به  مدرک تحصیلی خود را در آن تغذیه کنند.

البته اطلاعات جمع آوری شده از طریق این فرم بایستی صحت سنجی و سپس به سیستم ارجاع تغذیه شود.

یک دیدگاه در “فیلدهای مورد نیاز سیستم ارجاع جدید (یزد)

دیدگاه ها بسته شده است.