کنتورخوانی از دور

اولین روزی که به شرکت گاز استان مرکزی مراجعه کردم، آقای مهندس مومنی (مدیر عامل وقت) با من مصاحبه کرد. ایشان در همان ابتدا گفت که قصد دارند در شرکت، کارهای جدید (مثل کنتورخوانی از دور –  کنترل شیرها از دور و …) انجام دهند و پرسید که آیا شما در اینگونه موارد تخصصی دارید یا نه؟ گفتم به نظر میرسد با توجه به رشته تحصیلی‌ام از عهده اینگونه کارها برآیم. ما روی روشهای مختلف کنتورخوانی اعم از قرائت سنتی، قرائت پشت درب، کنتورخوانی از دور به روش متحرک (توسط کنتورخوان یا توسط ماشین حامل دستگاه جمع‌آوری اطلاعات) و کنتورخوانی از دور به روش شبکه ثابت بررسی و مطالعات لازم را انجام دادیم. مدتی بعد، ماموریت یافتم که از پایلوت کنتورخوانی از دور در تهران بازدید کنم. آنموقع شرکت میکروسیستم تحت نظارت خدمات کامپیوتر شرکت ملی گاز ایران تعداد 30 کنتور را در محدوده‌ی یک آنتن ثابت قرائت (به شعاع 1.5 کیلومتری از محل نصب آنتن) به تجهیزات لازم برای قرائت از دور مجهز کرده بود. سیستم کار میکرد و مشکل خاصی هم نبود غیر از تامین اعتبار. هزینه‌ای که میکروسیستم برای استفاده از این روش، بعد از برگزاری سمیناری مرتبط در هتل لاله، به ازای هر مشترک اعلام کرد، مبلغ 100 دلار بود. شنیدم که آقای ملاکی (مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز ایران) در پاسخ به پیشنهاد آنها گفته بود: بروید هروقت شد 20 دلار بیایید!
تشریح عملکرد سیستم  بصورت مختصر: در داخل کنتور (شماره انداز) یک پالسر بسیار ساده نصب میشود که عملکرد مکانیکی را به الکتریکی تبدیل میکند. یک دستگاه فرستنده گیرنده در مجاورت کنتور نصب و به پالسر مذکور متصل میشود. این دستگاه در فواصل زمانی قابل برنامه‌ریزی، اطلاعات میزان مصرف اندازه‌گیری شده توسط کنتور را به مرکز جمع‌آوری اطلاعات ارسال میکند. آنطرف هم که یک کامپیوتر برای محاسبه و مدیریت قرار دارد.
جناب آقای مومنی، مدیر عامل محترم شرکت تصمیم گرفته بود در صورت امکان این روش را در شهر خمین پیاده سازی کنیم. نقشه شهر و اطلاعات لازم را به شرکت میکروسیستم دادیم. برآورد اولیه ما این بود که با 3 آنتن بتوان خمین را پوشش داد اما کارشناسان میکروسیستم، تعداد آنتنهای لازم را 8 عدد عنوان کردند؟! نهایتا پیشنهاد آنها را باتفاق جناب آقای مومنی مورد بررسی قرار دادیم. مبلغ پیشنهادی آنها اینقدر زیاد بود که چیزی معادل هزینه 500 سال کنتورخوانی به روش جاری هزینه برمیداشت. بنابراین شرکت گاز استان مرکزی نیز با همان مشکل تامین اعتبار مواجه شد و لذا سیستم نصب و عملیاتی نشد!

2 دیدگاه در “کنتورخوانی از دور

دیدگاه ها بسته شده است.