هیات موسس صندوق کارشناسان

یکی از موارد مطرح شده در جلسه امروز مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، تاسیس یک صندوق بود که به تصویب حضار رسید.

با عنایت به مصوبه تاسیس صندوق کارشناسان در جلسه فوق،

بدینوسیله از همکاران محترم داوطلب برای عضویت در هیئت موسس دعوت میشود

حداکثر تا تاریخ ۹۱/۴/۲۰ نسبت به ثبت نام در کانون اقدام نمایند.

بدیهی است در خصوص اقدامات لازم توسط هیئت موسس تصمیم‌گیری و فعالیتهای لازم صورت خواهد گرفت که متعاقبا به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لینک