خرید ساختمان صندوق کارشناسان

صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی یک باب ساختمان خریداری کرد

متن زیر در این خصوص در سایت صندوق منتشر شد:

“”””””””””””””””””””

اندیشه و تلاش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی ایران اسلامی، هیچگاه از یاد نخواهد رفت.

ضمن عرض تبریک به مناسبت عید سعید فطر؛ اقدام مسرت بخش خرید یک باب ساختمان توسط صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی جهت استقرار کانون محقق گردید.

در ادامه درخواستهای گذشته از اعضای محترم صندوق تقاضا میشود به منظور تامین کسری وجه ساختمان خریداری شده، نسبت به افزایش مبلغ سهام خود به حداقل 3 میلیون تومان و حداکثر 5 میلیون تومان (10 سهم) اقدام فرمایند. مهلت تکمیل موجودی سهام تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 15/مرداد/94 اعلام میشود. در غیر اینصورت پس از تاریخ مذکور طبق مصوبه مورخ 24/تیر/94 هیات مدیره صندوق اولویت با متقاضیان جدید عضویت خواهد بود.