نوبت اول مجمع عمومی مجازی کانون کارشناسان مرکزی

دیروز نوبت اول مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی برگزار شد که به حد نصاب نرسید. نحوه برگزاری نیمه مجازی بود. بدین صورت که تعداد کمی از اعضای کانون در محل دفتر کانون حضور داشتند و بقیه به صورت مجازی. اعضایی که به صورت مجازی شرکت داشتند با استفاده از کد ملی (بعنوان یوزر) و پسورد اتفاقی و اختصاصی (که به ایشان پیامک شده بود) در مجمع حاضر شدند