ای نام تو آرایش عنوان کلام — وی یاد تو آرامش هر بی‌آرام
در حیّز امکان و تصور هرگز — بی یاد تو آغاز، نگیرد انجام

خداوند بزرگ را سپاس میگویم که امکان ایجاد سایت شخصی را نیز به من داد. چند روزی بود که در فکر ایجاد سایت شخصی بودم و بالاخره این امر میسر شد. در اینجا سعی میکنم به مرور مطالب مناسب سایت‌ را مطرح نمایم.