مهندسی اینترنت، تبادل اطلاعات و تجربه

در حال آماده کردن مقدمات برای ارائه سمیناری تحت عنوان «مهندسی اینترنت» در شرکت گاز استان مرکزی هستم. گفتم در اینترنت جستجویی کنم. یک پرزنتیشن از استاد نصیری یافتم و به ایشان ایمیلی زدم که مبادله اطلاعات داشته باشیم. با خود گفتم این موضوع را در اینجا نیز بنویسم. ترم قبل که مهندسی اینترنت ارائه دادم، پرزنتیشنها و فایلهایی را در اینجا گذاشتم که دانشجویان و دیگران استفاده کنند. این ترم نیز که همین درس را ارائه کرده ام، در حال اصلاح و تکمیل پرزنتیشنها هستم و نهایتا آنها را آپلود خواهم کرد تا مورد استفاده اساتید و دانشجویان دیگر هم قرار گیرد.