خبر سمینار مهندسی اینترنت

خبر (تعدیل شده) زیر در سایت شرکت قرار دارد:

با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و لزوم آشنایی بیشتر با مبانی اینترنت، به همت واحد آموزش شرکت گاز استان مرکزی سمیناری تحت عنوان «مهندسی اینترنت» با حضور معاونین و روسای واحدهای ستادی شرکت گاز استان مرکزی در محل سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی این سمینار توسط آقای عباس خسروبیگی ارائه شد. شرکت کنندگان در سمینار با موضوعاتی همچون: تعریف اینترنت – مبانی سیگنالها و انتقال داده‌ها – ارکان شبکه – پشته پروتکلها – معماری اینترنت – کانالهای انتقال داده در اینترنت – کنترل خطا و کنترل جریان – الگوهای آدرس‌دهی – مسیر یابی – پروتکلها – ISP ها و مقوله‌های دیگر مرتبط با موضوع آشنا شدند.
شایان ذکر است در نظر است در ادامه همین سمینار، کارگاهی در زمینه پایگاه اینترنت در آینده در سطح این شرکت برگزار گردد.

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی    ۱۴ دی ۱۳۸۹ ۰۹:۵۱

تشکر از روابط عمومی شرکت را لازم میدانم و موفقیت بیش از پیش برایشان آرزو دارم.