آشنایی با مبانی اینترنت در اراک

روزنامه اطلاعات مورخ شنبه ۲۵ دی ۱۳۸۹ – شماره ۲۴۹۴۶ خبر سمینار مهندسی اینترنت را تحت عنوان فوق در صفحه ۹ چاپ کرده است:

متن خبر به شرح زیر است:

اراک – خبرنگار اطلاعات: همایش آشنایی بیشتر با مبانی اینترنت با عنوان مهندسی اینترنت به همت واحد آموزش شرکت گاز استان مرکزی در اراک برگزار شد.

در این همایش عباس خسروبیگی مدرس اینترنت، شرکت کنندگان را با موضوع‌های  تعریف اینترنت، مبانی سیگنالها و انتقال داده‌ها، ارکان شبکه، پشته پروتکلها، معماری اینترنت، الگوهای آدرس‌دهی و مسیر یابی و پروتکل و ISP ها و مقوله‌های دیگر مرتبط با موضوع آشنا کرد.