امروز گزارش عملکرد امور فاوای شرکت گاز استان قم در سال ۹۳ را به مدیر عامل ارائه دادم.

 

report940122-400