در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

از امروز به عنوان عضو هیات رییسه گروه هفت مشغول شدم.