مشعل، شماره ۲۳۶، نیمه دوم آذر ۸۱
با تلاش واحد خدمات کامپیوتر شرکت گاز استان مرکزی، امکان تبادل اطلاعات مربوط به مشترکان گاز استان مرکزی در بین نواحی و ستاد از طریق اینترنت فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی این شرکت، این روش در مقایسه با روشهای دیگر از مزایایی همچون، ارسال و دریافت سریعتر اطلاعات که امکان اجرای دقیق برنامه زمانبندی کنتورخوانی، امکان صدور به موقع قبوض مصرف مشترکان و وصول سریعتر مطالبات شرکت، عدم تردد کارکنان شرکت از نواحی به ستاد و بالعکس، افزایش سطح علمی انفورماتیکی کارکنان و در نتیجه افزایش استفاده بهینه از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در کشور، وجود قابلیت اطمینان بالا در روش انتقال اطلاعات و صرفه‌جویی به مبلغ ۶۲ میلیون و ۲۶۳ هزار ریال در سال را در پی داشته است.