بسترسازی

توضیح: این مقاله در تاریخ 30 تیر 83  تحت عنوان “دلایل تغییر میزبان وب شرکت گاز استان مرکزی” در سایت آن شرکت منتشر شده بود و ضمنا در اینجا و اینجا نیز قرار دارد

آنچه در استفاده از اينترنت به عنوان يک سکوی قابل اطمينان در راستای توسعه کارکردهای سازمانهای دولتی مهم به نظر می‌رسد استفاده از خدمات مناسب و متناسب با کاربردهای مورد نياز سازمانهاست. واقعيت آن است که مديران عالی رتبه سازمانهايی که به طور مستقيم با فناوری اطلاعات مرتبط نيستند اغلب با مشاهده کوچکترين نقص و خللی در خدمات انتقال يافته به وب نسبت به اين پديده بی‌اعتماد شده، به بازگشت به روشهای کند قديمی که ظاهرا قابليت اطمينان بالاتری دارند تمايل نشان می‌دهند و اين مسأله بزرگترين عامل در شکست فعاليتهايی است که سعی در بسترسازی جهت استفاده هر چه بهتر از فناوری اطلاعات در سازمانها دارند.

به نظر می‌رسد مهمترين پيشنياز استفاده از راهکارهای مبتنی بر وب در سازمانها استفاده از خدمات ميزبانی وب مناسب و بدون مشکل است. امری که نيازمند يک انتخاب درست و مبتنی بر شناخت از شرکتهای ارائه‌دهنده اين نوع خدمات می‌باشد. اما دستيابی به يک شناخت درست بی‌ترديد مستلزم دستيابی به نظرات کارشناسانه و بی‌طرف يا اظهارات مشتريان اين گونه خدمات است که متأسفانه به لحاظ عدم وجود منابع کافی، سازمانهای در آستانه انتخاب را وادار به انتخاب از روی منابع اطلاعاتی نه چندان قابل اعتمادی همچون آگهی های تبليغاتی رنگارنگ اين شرکتها يا نهايتا راهکار تماس با برخی مشتريان آنها که اغلب به لحاظ نمايشی و تفننی بودن سايتهای اينترنتی خود، آگاهی درستی از کيفيت خدمات ميزبان خود ندارند، می‌نمايد. فرايندی که اغلب موجب حصول يک انتخاب نامناسب و بروز دردسرهای بعد از آن می‌گردد.


تبليغات رنگارنگ و توخالی

يک راهکار مفيد و مؤثر برای کاهش بروز اين اشکال، ارائه صريح نقصهای موجود در خدمات ارائه شده توسط شرکتهای ميزبان وب در رسانه‌های مورد استفاده سازمانهای زيان ديده برای استفاده سازمانهای در آستانه انتخاب است که شرکت گاز استان مرکزی قصد دارد تا با استفاده از اين راهکار از تکرار آنچه برای خودش اتفاق افتاده در سازمانهای ديگر جلوگيری کند.

از آنجا که ممکن است اين گزارش اغراق آميز و مغرضانه جلوه کند تلاش کرديم با ارائه تصاوير جمع‌آوری شده آن را مستند سازيم، ضمن آن که آزمون درستی اين مطالب چندان کار سختی نيست و می‌تواند باعث توليد گزارشاتی تأييد کننده آنچه ما فراهم کرده‌ايم نيز بشود!

ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت گاز استان مرکزی در تاريخ آذرماه هشتاد و دو در آستانه ايجاد يک تحول در پايگاه اطلاع رسانی خود به استفاده از خدمات ميزبانی وب با امکانات گسترده‌تر از آنچه تا آن زمان در اختيار داشت احساس نياز نمود (امکاناتی همچون کنترل پنل سايت، پشتيبانی تکنولوژيهای تحت ميزبان خاص و… را تا آن زمان در اختيار نداشتيم) و پس از بررسيهای مقدماتی و تماس با بعضی مشتريان، شرکت پارس وب را به عنوان ميزبان وب خود برگزيد.

جالب آن که در اولين گامها جهت انتقال ميزبان وب، سايت شرکت پارس وب به نشانی www.parsweb.com در دسترس نبود (نشانيی که در اطلاعات اوليه دريافتی بايد از طريق آن اقدام به ثبت اطلاعات اوليه می‌نموديم) و نهايتا با تماسهای مکرر و دريافت پاسخهای متفاوت دريافتيم که بايد از نشانيهای ديگر اين سايت استفاده کنيم و اين تازه آغاز مشکلات بود.

به لحاظ استفاده شرکت مزبور از يک نرم‌افزار کنترل پنل آزمايشی (نسخه نمايشی سی روزه) مدتی بعد نرم‌افزار کنترل سايت از کار افتاد:
نرم‌افزار کنترل پنل!

نرم‌افزار کنترل پنل!بعضی وقتها هم غيرفعال است!بعضی وقتها هم غيرفعال است!ديگر چيزی وجود ندارد!ديگر چيزی وجود ندارد!

پس از تماسهای مکرر و دريافت پاسخهای متفاوت با کمال تعجب دريافتيم که طبق اظهار مسئولين پشتيبانی شرکت ممکن است امکانات مزبور را نتوانند ارائه کنند! و از اين رو ما می‌بايست کنترل سايت را از طريق تماسهای تلفنی انجام دهيم، روندی که به مدت چند ماه ناگزير از استفاده از آن بوديم، ضمن آن که به نظر می‌رسيد متخصصان قسمت پشتيبانی اين شرکت از انجام برخی کارهای ساده نظير اضافه کردن نام يک صفحه پيش فرض (default document نظير index.htm, default.asp و …)جديد به ليست صفحه‌های پيش فرض موجود و ارائه دسترسی Modify به زيرشاخه مجازی cgi-bin عاجز هستند.

همانطور که در مقالات و گزارشات پيشين اشاره شده (مراجعه شود* به ۱ و ۲) شرکت گاز استان مرکزی از سرويس پست الکترونيکی برای مبادله فايلهای اطلاعاتی بين ادارات تابعه استفاده می‌نمايد و هرگونه بروز اختلال در سرويس مذکور موجب بروز مشکل جدی برای شرکت می‌گردد. ضمن آن که بارها و بارها به لحاظ در دسترس نبودن سايت، مشکلات فراوانی برای سرويس مذکور به وجود آمده بود. بروز يک خطای جدی از سوی شرکت ميزبان باعث ايجاد دردسر فراوان و نهايتا ارسال شکايتی شد که هيچگاه پاسخی برای آن دريافت نشد:
شکايت ارسال شده

شکايت ارسال شده

دريافت خدمات از شرکت پارس وب تا اواخر تير ماه هشتاد و سه با بروز نقائص مکرر همچنان ادامه پيدا کرد، به عنوان نمونه امکانات آمار بازديدکنندگان سايت پس از چندی متوسط آمار هفتگی بازديدکنندگان را هميشه صفر نشان می‌داد!

آمار بازديدکنندگان!آمار بازديدکنندگان!

اوايل تيرماه هشتاد و سه، به دنبال از کار افتادن سايت شرکت و پس از تماسهای مکرر و دريافت پاسخهای متفاوت اظهار شد که هارد کامپيوتر ميزبان کرش کرده و لذا تمامی تنظيمات بايد از نو صورت گيرد ضمن آن که هيچکدام از تنظيمات مربوط به پست الکترونيکی شامل فهرست نزديک به صد کاربر و تمامی نامه‌ها و تنظيمات خاص آنها از دست رفته و قابل برگشت نيست و فرايند تعريف مجدد اين تعداد کاربر (و قطعا پاسخگويی به آنها در رابطه با از دست دادن آرشيو نامه‌ها و کتابچه آدرس آنها) بر عهده مشتری نگون بخت است.

جالب آن که مسئولين پشتيبانی اين شرکت با وجود اطلاع از نقصهای به وجود آمده، بدون تماس و تکرار مشکلات موجود اقدام به رفع اشکال سیستم نمی‌نمايند و اين مسأله باعث شد که در چند مورد به دليل عدم حضور چند روزه مسئول سايت شرکت گاز استان مرکزی، سايت اين شرکت چند روز در دسترس نباشد!

قريب به دو هفته پس از اين ماجرا سايت باز هم از دسترس خارج شد و پس از تماسهای مکرر و دريافت پاسخهای متفاوت اظهار شد که شرکت مزبور در آغاز هفته (و در زمان اوج نياز به استفاده از خدمات پست الکترونيکی و ارسال و دريافت فايلهای اطلاعاتی بين ادرات تابعه و اداره مرکزی شرکت گاز استان مرکزی) تصميم گرفته سيستم ميزبان را با upgrade کردن نرم‌افزارهای آن ارتقا بخشد و از اين رو سايت و سرويس پست الکترونيکی آن حداقل به مدت دو روز در دسترس نخواهد بود. امری که به لحاظ ايجاد دردسرهای فراوان برای شرکت گاز استان مرکزی باعث انجام مقدمات تغيير ميزبان وب شرکت و تحرير اين حکايت پر شکايت از عملکرد شرکت پارس وب گرديد.

جالب آن که شرکت گاز استان مرکزی يکی از مشتريان برگزيده شرکت پارس وب بوده و کيفيت خدمات ارائه شده به آن اين گونه بوده است: (نمونه مشتريان پارس وب)
نمونه مشتريان

نمونه مشتريان

در مجموع و در طی حدود هشت ماه استفاده از خدمات شرکت پارس وب، سه بار ميزبان سايت شرکت گاز استان مرکزی را بدون هماهنگی تغيير دادند، که هر بار به دليل تغيير مکان فايلها بر روی سرور، نياز بود که مسيرهای استفاده شده در کد برنامه‌های سايت تغيير کند:

تغيير مسير فايلها و دردسرهای خاص آنتغيير مسير فايلها و دردسرهای خاص آن

از جمله مسائل قابل توجه در نحوه پشتيبانی شرکت پارس وب سرعت عمل جالب آنهاست، به عنوان نمونه حدود يک ماه طول کشيد تا اين شرکت تاريخ کامپيوتر ميزبان را تصحيح کند و ما در اين مدت مجبور بوديم در مواردی که نياز به استفاده از تاريخ داريم از اسکريپتهای client-side استفاده کنيم و در مواردی که اين روش نيز کارايی نداشت از اين مورد صرف نظر نماييم!

بد نيست نگاهی هم به نتيجه آخرين upgradeهای اعمال شده که باعث دو روز اختلال در سايت شرکت گاز استان مرکزی بود بيندازيد:
کنترل پنل فارسی پارس وب!

کنترل پنل فارسی پارس وب!

اما مطمئن باشيد اين ارتقای شگرف(!) هم پايدار نخواهد ماند چرا که نرم‌افزار مزبور آزمايشی است و اگر ما می‌خواستيم باز هم از خدمات اين شرکت استفاده کنيم مشکلات ما باز هم ادامه می‌يافت:

نرم افزار جديد آزمايشی!نرم افزار جديد آزمايشی!

به نظر می‌رسد آنچه تا کنون عامل موفقيت شرکتهايی همچون شرکت پارس وب بوده، رو آوردن به تبليغات گسترده بوده، امری که می‌توانست با ارائه خدمات مناسب باعث ماندگاری اين موفقيت گردد:

statl

موفقيت در جذب مشتری

حال آن که به نظر می‌رسد در انتخاب ميزبان بايد کمترين توجه را به آمار مشتريان و تنوع تبليغات اين شرکتها نمود و در عوض بايد با تماس با مشتريان جدی اين شرکتها – مشتريانی که به سرويسهای خريداری شده نياز جدی دارند و از آنها استفاده جدی می‌کنند- از کيفيت خدمات ارائه شده توسط اين شرکتها و ميزان درستی وعده‌های تبليغاتی آنها اطلاع حاصل کرد.


پشتيبانی آنلاين
پشتيبانی آنلاين!

traficl

از اين اتفاقها زياد می‌افتد!

ما انتظار داريم شما در جستجو درباره اين واژه‌ها هم به اين مطلب برسيد:

ميزبانی وب ايران ، ميزباني وب ، هوست ، هاست ،

Web Hosting, Iran, Parsweb, Windows, Parsdata

پی نوشت: لینکهای داده شده در قسمت * جدید است! لینکهای اصلی که قبلا در مقاله وجود داشته اینها بوده:

http://www.nigc-mpgc.ir/reports.asp?id=83021201
http://www.nigc-mpgc.ir/reports.asp?id=83041001