مجمع عمومی سال ۹۶ برگزار و سیستم ارجاع معرفی شد (erjae)

مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

برابر  اعلام قبلی راس ساعت ۱۶:۳۰ روز سوم خرداد ۹۶ در محل فرهنگسرای آیینه برگزار شد.

ابتدا  آیاتی چند از کلام اله مجید تلاوت و سرود جمهوری اسلامی پخش شد. سپس هیات رییسه  انتخاب و مجمع وارد دستور کار به شرح ذیل شد:

ارایه آمار دارندگان پروانه معتبر و حدنصاب مجمع
استماع بیانات ریاست محترم کل دادگستری استان مرکزی
تودیع ریاست دادگاه انتظامی کانون
ارایه گزارش هیات مدیره (توسط رییس کانون)
ارائه گزارش تفریغ بودجه و استماع گزارش بازرسین  وتصویب صورتهای مالی
ارایه برنامه و بودجه پیشنهادی کانون برای سال ۹۶
بحث و بررسی پیشنهادات هیات مدیره به مجمع و تصویب آنها (با اصلاحات مورد نظر مجمع)

در پایان گزارش مختصری از چگونگی انتخاب “سیستم تحت وب دبیرخانه و ارجاع کار” کانون و امکانات آن؛ و نیز اقدامات صورت گرفته تا کنون به مجمع ارائه شد.

همچنین تاکید گردید که کارشناسان عضو کانون نسبت به تغییر پسورد اولیه خود فورا اقدام نمایند.

در نظر است که اطلاعات مبسوطی در خصوص این سیستم و مستندات آن در سایت کانون منتشر شود و نیز دوره های آموزشی لازم جهت بکارگیری آن برگزار خواهد شد.

ببینید:

تصاویر منتخب از جلسه مجمع عمومی ۹۶