فایلهای مربوط به مراسم بزرگداشت روز کارشناس ۹۶ و سیستم ارجاع (erjae)

روز کارشناس گرامی باد

پرزنتیشن واحد کامپیوتر و سیستم ارجاع

iaoem-karshenas962

قابلیتهای سیستم ارجاع

arak

بخش نظرات بسته است.