تغییر آدرس سایت وحدت آوران دادگر آفتاب

آدرس پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب با توضیح زیر عوض شد:

با توجه به اینکه شرکت در حال تصفیه میباشد و مدت اعتبار دامنه اینترنتی شرکت در حال اتمام میباشد؛ در راستای کاهش هزینه های شرکت؛ تمدید سرویسهای میزبانی وب و دامنه شرکت انجام نخواهد شد؛ لذا محتویات سایت شرکت به آدرس زیر موقتا منتقل شد

آدرس جدید سایت شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

تذکر: به دلیل تغییر آدرس سایت؛ ممکن است برخی آدرسها (لینکها)‌ درست نباشند و برخی تصاویر نمایش داده نشوند و برخی تنظیمات نمایش؛ با گذشته متفاوت باشد !!!

پی نوشت: تا پایان تصفیه شرکت؛ از آدرس جدید برای اطلاع رسانی استفاده خواهد شد