انتقال به شرکت گاز استان قم

از امروز به گاز استان قم منتقل شدم و سمتی که در آن مشغول انجام وظیفه شدم “رییس فناوری اطلاعات” است.

امیدوارم بتوانم درست و به موقع کار کنم. به امید خدا

یک دیدگاه در “انتقال به شرکت گاز استان قم

دیدگاه ها بسته شده است.