انتقال به شرکت گاز استان قم

از امروز به گاز استان قم منتقل شدم و سمتی که در آن مشغول انجام وظیفه شدم “رییس فناوری اطلاعات” است.

امیدوارم بتوانم درست و به موقع کار کنم. به امید خدا

یک نظر درباره “انتقال به شرکت گاز استان قم” داده شده است.

  1. برگ سبز » بایگانی وبلاگ » تغییر ساختار شرکت گاز استان قم گفته :

    […] مالی پشتیبانی قبلا شامل ۴ واحد بود: مالی – اداری – فناوری اطلاعات و […]