تغییر IT به ICT در گاز قم

از امروز به دستور مدیر عامل شرکت گاز استان قم، تغییر ساختار شرکت در بخش فناوری اطلاعات عملیاتی شد.

بدین ترتیب؛ با تنظیم یک صورتجلسه، واحد مخابرات به واحد فناوری اطلاعات ملحق و واحد  “فناوری اطلاعات” (IT)  به  امور “فناوری اطلاعات و ارتباطات” (ICT) توسعه یافت.

امیدوارم بتوانم در اداره بخش مخابرات و ارتباطات شرکت، گامهای مفید و موثری بردارم. به امید خدا

یک نظر درباره “تغییر IT به ICT در گاز قم” داده شده است.

  1. برگ سبز » بایگانی وبلاگ » راه اندازی مرکز تلفن امور کالای شرکت گاز استان قم گفته :

    […] شرکت گاز استان قم؛ بخش مخابرات در واحد فناوری اطلاعات ادغام شد. در همان روزهای اول رییس محترم واحد تدارکات و امور کالا […]