طراحي سيستم يکپارچه مانيتورينگ و کنترل حمل و نقل مواد خطرناک

چکیده:

يکي از معضلات کنوني جهان و به ويژه کشورهايي همچون ايران، با توجه به حوادث متعدد و خسارت‌زاي ترافيکي، مسائل ناشي از حمل و نقل مواد خطرناک است. امروزه تکنولوژي به کمک کنترل حمل و نقل اينگونه مواد، اعم از مواد و محصولات نفتي و يا مواد شيميايي، آمده است. مسئله کنترل حمل و نقل اينگونه مواد از ابعاد مختلف در اين مقاله به بحث گذاشته ميشود. بکارگيري سيستم يکپارچه‌اي مبتني بر سيستمهاي GIS  و ابزارهايي از قبيل GPS  – تلفن همراه – راديو (بي‌سيم) و GPRS و …  در مانيتورينگ راههاي زميني، هوايي و دريايي اين امکان را فراهم مي‌کند که بتوانيم حمل و نقل مواد خطرناک را به صورت بهينه  برنامه‌ريزي نموده و انجام دهيم و در حد امکان از بروز حوادث ناگوار جلوگيري کنيم. اما فايده بعدي استفاده از سيستمي مبتني بر ابزارها و تکنيکهاي فوق‌الذکر، مديريت بحران ناشي از بروز حوادث بوجود آمده در حمل و نقل است. با استفاده از يک سيستم يکپارچه که به منابع اطلاعاتي لازم متصل باشد ميتوان در وهله اول بعنوان مثال با ارسال پيامهاي فراگير، از کانالهاي متناسب با جغرافياي منطقه و مناسب براي تبادل خبر در زمان واقعي، از بروز حوادث جلوگيري کرد و در وهله دوم پس از بروز حادثه از خسارتهاي مالي و خصوصا جاني نيروي انساني کاست. همچنين ميتوان به راحتي وضعيت سيستم حمل و نقل را بصورت شبانه‌روزي مانيتور کرد. بديهي است که با ارسال اطلاعات لازم براي افرادي که در حوالي منطقه خطر ميباشند، ميتوان از ورود آنها به منطقه آلوده جلوگيري کرد و يا افراد حاضر در منطقه آلوده را در جهت صحيح براي خروج از منطقه هدايت کرد.

متن کامل:

tsymctmkh


civilica1